ΛΟΥΚΑΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Oμιλία Λουκά Ζαρογιάννη στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στο Κ.Υ. Σερβίων