ΛΟΥΚΑΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Τοποθέτηση του Λουκά Ζαρογιάννη στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα της Γέφυρας Σερβίων